Revalidatie fysiotherapie na een COVID-19


Covid-herstelzorg de Liemers

Mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt kunnen langdurig klachten houden. Het lukt sommigen na weken of maanden nog niet om de draad van het leven weer helemaal op te pakken. Met name vermoeidheid, kortademigheid, conditieverlies, gewichtsverlies, hoofdpijn, spierpijn, reuk- en smaakverlies en psychosociale klachten komen vaak voor.

Daarom is het belangrijk om ook aandacht te hebben voor herstelzorg na covid -19 en dit multidisciplinair aan te pakken. Dit betekent dat verschillende zorgverleners samenwerken om tot een zo compleet en effectief mogelijke behandeling te komen. 

Het team van Covid-herstelzorg De Liemers bestaat uit een fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut en een logopedist. 

Het team:

Fysiotherapie: Ingrid Hendrikse en Ron van Heerde

Fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in de herstelzorg na een Covid-infectie. Er treedt vaak vermoeidheid, pijn op de borst tijdens inspanning, kortademigheid of conditieverlies op. Dit kan er voor zorgen dat het terugkeren naar de werksituatie, sporten of in de thuissituatie stagneert. Wij kunnen helpen om dit weer op te pakken met een programma op maat. Soms heeft u moeite met concentratie of speelt angst een rol, dit kan belemmerend werken bij het herstel, wij zoeken dan ook vaak de samenwerking met de andere disciplines voor een zo optimaal mogelijke behandeling

 

Dietetiek: Alice Put

Tijdens, maar zeker ook na afloop van een infectie met corona, kunt u lang klachten houden. 

Denk hierbij aan klachten zoals weinig eetlust, vermoeidheid, slikklachten, misselijkheid en verlies van geur en smaak. Deze klachten kunnen er voor zorgen dat u niet voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt, terwijl u juist meer voeding nodig heeft. U kunt hierdoor afvallen en spierkracht verliezen. Ook als u overgewicht heeft staat onbedoeld afvallen een goed herstel in de weg.

Dieetbegeleiding is erop gericht om, passend binnen uw persoonlijke situatie, te zorgen voor een optimale voeding. Dit kan zowel aan huis als op de praktijk.

Logopedie: Naomi Ninaber en Marloes van Hienen

Wij richten onze behandeling te allen tijde op het behoud, herstel en/of verbetering van problematiek met stem, spraak, taal, slik en/of gehoor.

Er is een indicatie voor logopedie bij één of meerdere van de volgende hulpvragen:

·         Het herstellen en/of verbeteren van klachten zoals langdurig hoesten, chronische keelpijn, ademhalingsproblemen, kauw –en slikklachten, stemklachten en andere problemen op strottenhoofdniveau. Een verkeerd gebruik van spieren in dat gebied kan een te hoge spierspanning geven waardoor klachten blijven. Logopedie helpt dan de niet-functionele patronen te doorbreken

·         Het herstellen en/of verbeteren van communicatieproblematiek ontstaan ten gevolge van COVID-19. Onze rol kan hier ook adviserend of coachend van aard zijn met betrekking tot de patiënt en diens directe omgeving. 

Ergotherapie: Rosemary Jansen

Veel mensen ondervinden problemen bij het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten, als ze COVID-19 hebben (doorgemaakt). Ergotherapie kan bijdragen aan het herstel hiervan. 

Belangrijke onderwerpen in de ergotherapiebehandeling: het geven van inzicht in de problemen, het vinden van een goede balans in activiteiten en rust, en vervolgens het opbouwen van de belastbaarheid in de dagelijkse activiteiten. 

De behandelingen vinden overwegend bij de cliënten thuis plaats.

Meerwaarde van samenwerken

De diversiteit van de klachten na een Covid-19 infectie vraagt om een goede samenwerking tussen de verschillende zorgverleners. Veel klachten zijn beter te behandelen als ze vanuit meerdere invalshoeken worden aangepakt. Binnen het COVID-team Zevenaar staat hulpvraag van de cliënt centraal, waarbij alle zorgdisciplines professionele, doelgerichte en adequate zorg bieden. De resultaten en bevindingen worden besproken binnen een multidisciplinair overleg. Door korte lijntjes met huisartsen en andere (para)medici kan goede kwalitatieve zorg ontstaan en kan er snel worden ingespeeld op de behoefte van de cliënt.

Regelmatig hebben wij overleg en wij houden elkaar op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Bij wie kan ik terecht?

Ingrid Hendrikse - Fysio-Z
Ingrid Hendrikse

Fysiotherapeut, Oncologie, Acupuncturist, Praktijkeigenaar

Ingrid Hendrikse
Ron van Heerde - Fysio-Z
Ron van Heerde

Fysiotherapeut, Manueel Therapeut, Extended Scope Therapeut

Ron van Heerde
Meer weten? Maak een afspraak.