Kinderfysiotherapie


Voorbeelden

“Onze Sem (van 5 jaar) valt zo veel”, Wat kan een kinderfysiotherapeut voor onze Sem betekenen? De juf op school heeft Lisa doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut omdat haar handschrift onleesbaar is, wat kan ik verwachten bij de kinderfysiotherapeut? Bram (8 jaar) krijgt tijdens het schrijven zo’n pijn in zijn vingers, kan een kinderfysiotherapeut wat voor hem betekenen? De consultatie arts heeft ons doorgestuurd naar de kinderfysiotherapeut omdat onze Job (3 maanden) een afgeplat hoofdje heeft, Wat gaat de Kinderfysiotherapeut met Job doen?

Over Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van bewegen van kinderen van 0 tot 18 jaar. De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies.

 • De kinderfysiotherapeut heeft nauwe samenwerking met de (kinder) arts, het consultatiebureau, de school en andere disciplines rondom uw kind.
 • Verwijzing is niet noodzakelijk.
 • Kinderfysiotherapie wordt vergoed uit de basisverzekering, dit zijn 18 behandelingen.
 • Behandeling waar mogelijk aan huis bij zuigelingen.
 • Heeft u een “niet-pluis” gevoel, dan is dat reden genoeg om een deskundige te raadplegen.

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?

Zuigelingen

Kinderfysiotherapie bij baby’s kan zinvol zijn bij vragen zoals: ‘Mijn kind huilt veel, hoe komt dat?’ ‘Mijn kind beweegt anders dan ik om mij heen zie, wat is de reden?’ ‘Mijn kind ontwikkelt zich anders dan ik in de boeken lees, kan daar iets aan gebeuren? Ik zie dat mijn kind met zijn hoofd altijd op dezelfde kant slaapt, is dit een probleem?

Klachten

 • een lage spierspanning of juist overstrekken
 • voorkeurshouding
 • afplatting van het hoofdje aan één zijde of plat achterhoofd
 • eenzijdig bewegen
 • vertraagde motorische ontwikkeling
 • huilbaby
 • billenschuiver
 • orthopedische klachten
 • neurologische aandoeningen en syndromen 
 • te vroeg geboren kinderen (prematuur of dysmatuur kind)

Peuters, kleuters

Klachten

 • moeite met grof of fijn motorische vaardigheden, later bereiken van motorische mijlpalen
 • moeite hebben met leren zwemmen
 • veel struikelen, vallen
 • voorzichtig en terughoudendheid met bewegen, angstig om te bewegen
 • moeite heeft met vormenpuzzels, aan- en uitkleden, zelfstandig eten
 • orthopedische problemen
 • kinderen met handicaps o.a. op basis van hersenbeschadiging, spina bifida, plexus leasie, spierziekte en syndromen
 • mentale retardatie (achterstand in de verstandelijke ontwikkeling) o.a. Syndroom van Dow

(School-) Kinderen

Kinderfysiotherapie kan zinvol zijn bij vragen als: ‘Mijn kind kan niet meekomen met de gymles, hoe komt dat toch?’ ‘Mijn kind is onhandig en blijft steeds dezelfde fouten maken. ‘Mijn kind kan zijn vriendje niet bijhouden met rennen, hij is snel buiten adem. Hoe komt dat?’

Klachten

 • moeilijkheden met schrijven, pijn tijdens schrijven, te laag schrijftempo
 • (sport)blessures, houdingsproblemen
 • chronische pijnklachten of chronisch vermoeidheidsyndroom, of ernstig meervoudig gehandicapt

Behandelingswijze

Bij de eerste afspraak volgt een onderzoek, observatie en doe ik een aantal tests, zodat ik een beeld krijg van de klacht van uw kind. In samenspraak met u en zonodig met andere disciplines, stel ik een behandelplan op en ga aan het werk met uw kind.

De behandeling is erop gericht de motorische vaardigheid te vergroten zodat uw kind beter functioneert in zijn omgeving. Uiteraard vragen kinderen om een eigen benaderingswijze, aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Tijdens de kinderfysiotherapeutische behandeling speelt dit een centrale rol.  De oefeningen worden zo veel mogelijk gegeven in spelvorm, zodat uw kind plezier beleeft aan het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Een behandeling kinderfysiotherapie duurt ongeveer 30 minuten. De duur van de behandelperiode kan sterk verschillen. Soms is een advies aan de ouders voldoende, zoals bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Soms duren behandelingen langer. Dit wordt van te voren met het kind en de ouder besproken. Aan het eind van de behandelperiode worden de behandelingen geëvalueerd en hier wordt een verslag van gemaakt.

Bij wie kan ik terecht?

Ilse Geurds - Fysio-Z
Ilse Geurds

Kinderfysiotherapeut, Fysiotherapeut

Ilse Geurds
Paula Groeneveld - Fysio-Z
Paula Groeneveld

Kinderfysiotherapeut, Fysiotherapeut

Paula Groeneveld
Meer weten? Maak een afspraak.