Wat is Oefentherapie Cesar?


Voorbeeld uit de praktijk

Anne (52 jaar): "Na een dag werken op kantoor zijn mijn nek en schouders erg pijnlijk. Soms zo erg dat het zelfs doortrekt naar mijn voorhoofd en ik last krijg van hoofdpijn. Waar komen de klachten vandaan? En vooral hoe kom ik  er van af? De oefentherapeut heeft mij geleerd hoe ik een betere houding kan aannemen tijdens mijn bureauwerkzaamheden en heeft mij ontspannende oefeningen meegegeven die de spanning in mijn nek en schouders kunnen verminderen. De klachten zijn steeds minder en ik kom zonder hoofdpijn thuis na een dag werken".

Jesse (15 jaar): "Mijn ouders vonden dat ik tijdens het maken van mijn huiswerk en bij het gamen een gebogen houding had. Ze maakten zich hier zorgen over. Ik heb nu nog geen klachten maar ze waren bang dat ik in de toekomst door mijn houding deze wel ga ontwikkelen. Nu ik bij een oefentherapeut in behandeling ben weet ik hoe ik mijn houding aan moet passen om zo klachten in de toekomst te voorkomen".

 

Wat is Oefentherapie Cesar?

De oefentherapeut is specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag. Lichaamshouding, beweeggedrag en leefstijl staan voorop in een behandeling door de oefentherapeut. 

Dagelijkse activiteiten als bukken, tillen, zitten en lopen worden onbewust uitgevoerd, maar de manier van deze handelingen is niet altijd optimaal waardoor klachten kunnen ontstaan. Samen met de oefentherapeut wordt gekeken hoe door middel van oefeningen de dagelijkse handelingen geoptimaliseerd kunnen worden en klachten kunnen worden verminderd en voorkomen. 

De oefentherapeut kijkt niet alleen naar de klacht zelf, maar vooral naar waar die klacht vandaan komt. Vaak heeft dit met de houding- en/of het beweeggedrag te maken. Dit is de basis voor de behandeling. Het voordeel van deze aanpak is dat de oorzaak van de klacht structureel wordt aangepakt en je weer grip krijgt op eigen houding en bewegen.  

 

Met welke klachten kan ik terecht?

 • Houdingsgerelateerde klachten
 • Hoofdpijn en spanningsklachten
 • Arbeidsgerelateerde klachten
 • Rugklachten
 • Arm-, nek- en schouderklachten
 • Ademhalingsklachten
 • Motorische klachten
 • Heup-, knie- en voetklachten
 • Chronische aandoeningen
 • Klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat
   
Bij wie kan ik terecht?

Danique van Haselen - Fysio-Z
Danique van Haselen

Oefentherapeut Cesar

Danique van Haselen
Meer weten? Maak een afspraak.