Fysiotherapie Algemeen

 • Kan ik zomaar bij een fysiotherapeut terecht?
 • Worden mijn behandelingen fysiotherapie vergoed?
 • Hoe worden mijn behandelingen gedeclareerd?
 • Hoe lang duurt een behandeling?
 • Mag ik zelf bepalen door wie ik behandeld wil worden?
 • Hoe verloopt een eerste afspraak en wat moet ik meenemen?
 • Ik kan niet naar de praktijk komen voor een afspraak maar ik heb wel fysiotherape nodig, wat nu?
 • Zijn er kosten aan verbonden als ik een afspraak afzeg of niet verschijn op mijn afspraak?
Sinds 1 januari 2006 hebben patiënten geen verwijsbrief meer nodig van de huisarts of medisch specialist voor een bezoek aan de fysiotherapeut. Hiermee is een behandeling voor fysiotherapie vrij toegankelijk. U kunt zich dus direct bij Fysio-Z aanmelden.
De behandelingen voor volwassenen boven de 18 jaar worden vergoed door de zorgverzekeraar, voor zover u daarvoor aanvullend bent verzekerd. Alle zorgverzekeraars hebben fysiotherapie in hun aanvullende pakket opgenomen. Voor kinderen tot 18 jaar worden er 18 behandelingen vergoed en voor patiënten met een chronische aandoening (volgens de lijst chronische indicaties) worden behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed. Bij chronische aandoeningen vallen de eerste 20 behandelingen in de aanvullende verzekering en de overige behandelingen voor een bepaalde periode in de basisverzekering.
Wij declareren de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de afgenomen zorg. Over het algemeen wordt fysiotherapie echter vergoed uit de door u afgesloten aanvullende zorgverzekeringen. Kijkt u vooraf na hoeveel behandelingen uw aanvullende verzekering vergoedt. In het algemeen vergoeden verzekeraars een aantal behandelingen per kalenderjaar. Eerdere behandelsessies tellen dus ook mee.
Een reguliere behandeling duurt 25 tot 30 minuten. Mocht hiervan worden afgeweken, dan zal dit met u worden besproken.
Als u voorkeur heeft voor een behandeling door een therapeut, dan kunt u dit kenbaar maken aan ons. Wij zullen dan rekening houden met uw wensen.
U kunt plaatsnemen in de wachtkamer op de betreffende locatie, zonder dat u zich hoeft te melden. De fysiotherapeut zal u vervolgens komen ophalen uit de wachtkamer. Indien u in het bezit bent van een verwijzing van een behandelend arts, dan verzoeken wij u de verwijzing af te geven aan de behandelend therapeut. Ook moet u een identificatiebewijs meenemen. Wij verzoeken u een handdoek mee te nemen naar de praktijk. Uw eerste afspraak bestaat uit een intakegesprek en een bewegingsonderzoek. Eventueel volgt er een kortdurende behandeling. Deze eerste behandeling duurt 50 tot 60 minuten. Het intake gesprek bestaat doorgaans uit het registreren van uw persoonsgegevens en het aanmaken van uw persoonlijk dossier. Uit het intake gesprek volgt een inventarisatie van uw klachten. Uiteraard wordt rekening gehouden met uw hulpvraag.
Wilt u behandelingen aan huis omdat u bijvoorbeeld net bent ontslagen uit het ziekenhuis of omdat u zelf niet in staat bent om op de praktijk te komen? Dan komt één van onze therapeuten aan huis. U heeft hiervoor geen verwijzing van een arts nodig.
Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd, anders zullen er kosten in rekening worden gebracht. Er zullen ook kosten in rekening worden gebracht als u niet op de afspraak verschijnt.

Manuele therapie

 • Valt manuele therapie in de vergoeding van de zorgverzekeraar?
 • Wanneer is een behandeling fysiotherapie en wanneer manuele therapie ?
 • Wat is de definitie van een manipulatie?
 • Gaat het bij de manipulatie om een specifieke techniek of is het meer omschreven naar de hoorbare klik?
 • Is de manipulatie alleen voorbehouden aan de manueel therapeut, of zou dit ook door een algemeen fysiotherapeut uitgevoerd kunnen worden?
 • Hoelang duurt een behandeling manuele therapie?
 • Contraindicaties voor manipulaties? wanneer wordt er aangepast of niet behandeld?
De manuele therapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De meeste zorgverzekeraars vergoeden maximaal 9 behandelingen manuele therapie per jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
Wanneer de behandeling alleen door een manueel therapeut kan worden gegeven, op basis van indicatiestelling, is het manuele therapie. Wanneer de behandeling ook door een fysiotherapeut kan worden gegeven is het fysiotherapie.
De definitie van manipulaties staat uitgebreid beschreven in de literatuur als een “high velocity low thrust beweging” van een gewricht oftewel een korte snelle beweging gepaard gaand met een “hoorbare klik”. Centraal staat daarbij welke bewegingsrichting u uitvoert, welk gewrichtsdeel u fixeert en wat u wilt bereiken met deze techniek hetgeen moet blijken uit het onderzoek en behandelvoorstel. Kortom, manuele therapie is niet allen ‘kraken’ van een gewricht, maar het optimaliseren van de kwaliteit van het bewegen (in alle facetten) van het gewricht.
Er kan een ‘hoorbare klik’ optreden maar dat is geen vereiste. Alleen een hoorbare klik kan niet als een manipulatie opgevat worden. Een geslaagde manipulatie gaat dan ook niet per definitie gepaard met een klik geluid (“kraken”). Er is geen sprake van het zgn. "rechtzetten" door “kraken” wat vaker wordt beweerd.
Voor alle handelingen die een fysiotherapeut/manueel therapeut verricht gelden de wettelijke kaders van  BIG-geregistreerde fysiotherapeut vastgelegd in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg of (Wet BIG). Tevens geldt: onbekend is onbekwaam. En wie onbekwaam is, is onbevoegd. Als een fysiotherapeut niet kan aantonen dat hij/zij een gecertificeerde opleiding heeft gevolgd voor manuele therapie is hij/zij niet bekwaam en dus niet bevoegd.
Er wordt 30 minuten ingepland voor manuele therapie. Uiteraard is het afhankelijk wat de belastbaarheid van de patiënt is in combinatie met de behandeltechnieken hoeveel tijd dit in beslag neemt. Maar een behandeling duurt in de regel maximaal 30 minuten, hierbij geldt de zelfde tijdsduur als algemene fysiotherapie.
Absolute contraindicaties waarbij manueel therapie niet kan worden toegepast zijn; acute arthropathieen, fracturen en dislocaties, tekenen van ligamentaire rupturen en instabiliteit, maligniteit van botten en metastasis, bot- en gewrichtsontstekingen en myelopathie. Relatieve contraindicaties waarbij er aanleiding is voor het aanpassen van de te geven manuele therapie zijn; progressieve spondylolisthesis, hypermobiliteit, zwangersschap, postoperatief (gewrichten), acute weken dele letsels, osteoporosis, benigne tumoren, klinische manifestatie van VBI en anticoagulatie therapie.

Bekkenfysiotherapie

 • Valt bekkenfysiotherapie in de vergoeding van de zorgverzekering?
 • Hoe lang duurt een behandeling?
 • Is bekkenfysiotherapie alleen voor vrouwen?
 • Wordt er altijd inwendig behandeld?
 • Hoe weet ik of ik bij een geregistreerde bekkenfysiotherapeut in behandeling ben?
 • Ik ben ongesteld. Kan ik gewoon komen?
Uw bekkenfysiotherapeutische behandeling wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Bij urine-incontinentie worden eenmalig 9 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering, mits u een verwijzing heeft van de huisarts of specialist. Let wel op dat deze behandelingen van uw eigen risico afgaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekering.
Voor de eerste behandeling plannen we vaak wat meer tijd in. Ongeveer 45-60 minuten. De behandelingen hierna zullen elke keer maximaal 30 minuten duren.
Nee, ook mannen komen bij de bekkenfsyiotherapeut. Mannen komen vaak met plasklachten, na prostaatoperaties, of met pijnklachten in hun bekken/buik gebied.
Nee. Er wordt alleen inwendig behandeld, wanneer dit meerwaarde geeft voor de therapie. En ook alleen als de patiënt hier volledig achter staat en toestemming voor geeft. Alles gebeurd in goed overleg, met veel respect voor uw grenzen.
Veel fysiotherapeuten presenteren zich als bekkenbodemtherapeut. Deze therapeuten zijn alleen geschoold in de behandeling van milde incontinentieklachten. Zij mogen een groot aantal handelingen niet doen omdat zij daarvoor niet bevoegd zijn. Op http://www.defysiotherapeut.com vindt u alle geregistreerde bekkenfysiotherapeuten. Margot Bus is een geregistreerd bekkenfsyiotherapeut.
Bij een eerste afspraak, of een afspraak zonder inwendige behandeling, kunt u gewoon komen. Heeft u een inwendige behandeling gepland staan, overleg dan even met de therapeut.

Fysiotherapie bij oncologie

 • Kan ik zomaar bij een fysiotherapeut terecht?
 • Worden mijn behandelingen fysiotherapie vergoed?
 • Hoe worden mijn behandelingen gedeclareerd?
Sinds 1 januari 2006 hebben patiënten geen verwijsbrief meer nodig van de huisarts of medisch specialist voor een bezoek aan de fysiotherapeut. Hiermee is een behandeling voor fysiotherapie vrij toegankelijk. U kunt zich dus direct bij Fysio-Z aanmelden.
De behandelingen voor volwassenen boven de 18 jaar worden vergoed door de zorgverzekeraar, voor zover u daarvoor aanvullend bent verzekerd. Alle zorgverzekeraars hebben fysiotherapie in hun aanvullende pakket opgenomen. Voor kinderen tot 18 jaar worden er 18 behandelingen vergoed en voor patiënten met een chronische aandoening (volgens de lijst chronische indicaties) worden behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed. Bij chronische aandoeningen vallen de eerste 20 behandelingen in de aanvullende verzekering en de overige behandelingen voor een bepaalde periode in de basisverzekering.
Wij declareren de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de afgenomen zorg. Over het algemeen wordt fysiotherapie echter vergoed uit de door u afgesloten aanvullende zorgverzekeringen. Kijkt u vooraf na hoeveel behandelingen uw aanvullende verzekering vergoedt. In het algemeen vergoeden verzekeraars een aantal behandelingen per kalenderjaar. Eerdere behandelsessies tellen dus ook mee.

Covid herstelzorg

 • Wordt deze zorg vergoed door de zorgverzekeraar
Paramedische herstelzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering, dit kan bestaan uit: ·         fysiotherapie of oefentherapie: maximaal 50 behandelingen ·         ergotherapie: maximaal tien uur ·         logopedie: geen maximum ·         diëtetiek: maximaal zeven uur