Uw lichaam als eenheid


De Cranio Sacraal therapie gaat ervan uit dat het lichaam een eenheid is, waarin alle onderdelen, direct of indirect, via het bindweefsel met elkaar verbonden zijn. Met andere woorden; alles in ons lichaam zit via bindweefsel aan elkaar vast. Bindweefsel geeft ons stevigheid, bescherming en beweeglijkheid. Wanneer er, door invloed van buiten, beperkingen c.q. blokkades ontstaan in het bindweefsel, kan dit klachten veroorzaken in de gehele mens. Met Cranio Sacraal therapie probeert de therapeut de beperkingen c.q. blokkades in het bindweefsel op te zoeken en daarna op te heffen, waardoor het zelf genezend vermogen van de mens in staat wordt gesteld de klachten op te heffen of te verminderen.

Bij welke klachten?

Klachten en problemen die goed verholpen kunnen worden zijn o.a.:

  • Chronische pijn
  • Migraine en hoofdpijn
  • Whiplash
  • Oorsuizingen en duizeligheid
  • Burn-out, stress
  • Concentratieproblemen

Na drie tot vier behandelingen moet de cliënt vermindering van zijn/haar klachten constateren. Als dit niet het geval is, dan is voortzetten van de therapie niet zinvol.

Kleine kinderen en huilbaby’s

De therapie kan ook goed toegepast worden op kleine kinderen en huilbaby’s. Er zijn goede resultaten mee geboekt. Baby’s hebben tijdens de bevalling nogal wat te verduren. Er worden krachten uitgeoefend op de schedel van het kind, zeker wanneer er sprake is van een aangezichtsligging, keizersnede, vacuümverlossing of tangverlossing. Ook een zeer snelle bevalling geeft vaak meer druk op het kind.

Niet lekker voelen

Door de sterke kracht die op de schedel van het kind wordt uitgeoefend kan de zenuw, die via het achterhoofd naar de inwendige organen van de buik loopt, onder druk komen te staan. Dit kan ervoor zorgen dat het kind zich niet lekker voelt en pijn heeft. Huilen, overstrekken van het lichaam, voorkeurshoudingen, onrustig, niet willen knuffelen zijn dan de aanwijzingen. Door een milde aanraking van het achterhoofd en de schedel tracht de therapeut de druk weg te nemen waardoor de klacht/onrust van het kind kan verminderen.

De behandeling

De behandeling start met een vraaggesprek. Daarna volgt Cranio Sacraal onderzoek. Dit gebeurt via het hoofd waarbij gezocht wordt naar blokkades in het bindweefsel. Hierop volgt dan, na overleg met de cliënt, een behandeling.

Er zijn twee behandelingsmogelijkheden:

Tie n stappen-protocol; hierbij gaat de therapeut stapsgewijs behandelen vanuit de voeten naar het hoofd. Tijdens iedere stap probeert hij de spanning in het bindweefsel op te heffen, waardoor het lichaam van de cliënt weer in zijn goede spanning kan komen. Door een milde aanraking gaat de therapeut direct op zoek naar blokkades in het bindweefsel en probeert deze dan ook direct op te heffen. De eerste methode is iets meer algemeen en de tweede is meer toegespitst. In de praktijk zal de behandeling vaak een samenvoeging zijn van beide methoden.

Meer informatie?

Bij het Upledger Instituut Nederland of de Vereniging voor Upledger Cranio Sacraal Therapie Nederland kunt u informatie en documentatie verkrijgen.
www.upledger.nl vereniging@UCN.myweb.nl
info@upledger.nl 026-3649353

Gecertificeerd Cranio Sacraal therapeut

Lid van de Nederlandse Vereniging Cranio Sacraal therapeuten
Lid UCN nl
Register no. R0060

Bij wie kan ik terecht?

Leo van den Adel - Fysio-Z
Leo van den Adel

Fysiotherapeut, Craniosacraal- visceraaltherapeut, Praktijkeigenaar

Leo van den Adel
Meer weten? Maak een afspraak.