Kinderteam Zevenaar


Het team bestaat uit een kinderdiëtiste, een kinderfysiotherapeut, een logopedist en een orthopedagoog. Zij werken nauw samen bij het uitdiepen van de hulpvraag, het opstellen van een advies en/of behandelplan, en bij het verdere begeleidingstraject. Het gaat hierbij om meer dan één hulpvraag op het gebied van de motoriek, spraak- en taal, gedrag, begrip of sociaal-emotioneel welbevinden van het kind.                                                                                                               

Het Kinderteam Zevenaar is laagdrempelig te benaderen. De hulpvraag staat centraal, waarbij alle zorgdisciplines professionele, doelgerichte en adequate zorg bieden. Het kind wordt onderzocht volgens gestandaardiseerde testen. De resultaten en bevindingen worden besproken binnen een multidisciplinair overleg. In samenspraak met ouders adviseert het Kinderteam de best passende hulpvorm. Er wordt altijd spelenderwijs gewerkt, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen in een vertrouwde sfeer. Het Kinderteam bestaat uit geregistreerde behandelaars met een contract bij de gemeente of de zorgverzekeraars. Het onderzoeks- en behandeltraject wordt in de meeste gevallen volledig vergoed.

Bezoek voor meer informatie de website van ons kinderteam. (website kinderteam)